REKISTERISELOSTE

Lumikellot-verkkokaupan rekisteriseloste.
Klikkaa aihealueita ja lue niistä lisää

T:mi Lumikellot Ágnes Tisza
Kangastie 6
66300 Jurva
Y-tunnus: 1839248-7

Puh: 040 7484 442
contact(a)lumikellot.fi
www.lumikellot.fi

Henkilötietoja kerätään asiakkaista tilauksen tekemisen ja asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Näin kerätyn henkilörekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröityessään Lumikellojen asiakkaaksi tai tehdessään tilauksen Lumikellojen verkkokaupassa rekisteröity antaa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietoja käytetään asiakkaan suorittamien tilausten toimittamiseen ja arkistointiin, asiakassuhteen hoitoon sekä asiakkaan suostumuksella markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietorekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

1) Henkilön etu- ja sukunimi
2) Postiosoite ja laskutusosoite
3) Sähköpostiosoite
4) Puhelinnumero
5) Salasana
6) Rekisteröitymisen ajankohta
7) Asiointikieli ja käytetty valuutta
8) IP numero
9) Tiedot aikaisemmista tilauksista (mm. tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa)
10) Muut henkilön itsensä antamat tiedot, kuten suostumus sähköiseen ja/tai suoraan markkinointiin
11) Yritys- ja yhteisöasiakkaalta tallennetaan myös yrityksen tai yhteisön nimi, Y-tunnus, alv-tunnus sekä verkkolaskutusosoite.

Asiakas- ja tilausrekisteritietoja säilytetään niin kauan kuin on sopimusten täyttämiseksi tarpeellista. Joitakin tietoja säilytetään kuitenkin kauemmin, jotta laissa asetetut velvollisuudet voidaan hoitaa (mm. kirjanpito).

Rekisterin sisältämät tiedot asiakkaasta saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa.

Henkilörekisterin sisältöä luovutetaan kolmansille osapuolille vain siltä osin kuin tilauksen käsittely ja toimittaminen sitä vaativat. Henkilötietojasi vastaanottavat ja käsittelevät:

1) Lumikellot ja sen työntekijät
2) Tilauksen maksun vahvistamisen yhteydessä Verkkopankkisi, Checkout, Luottokorttiyhtiösi, PayPal tai Verkkolaskutusoperaattori.
3) Tilauksen toimituksen yhteydessä käytettävä kuljetusyhtiö Posti tai Matkahuolto
4) Kirjanpitotoimisto
5) Verkkosivujen ylläpitäjä

Mainitut toimijat vastaanottavat ja käsittelevät henkilötietoja vain toimintansa kannalta välttämättömin osin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin, eikä henkilörekisterin tietoja kuljeteta EU-n alueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Henkilötietorekisteri ei ole julkinen, eikä avoin. Henkilötietorekisterissä olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein sekä muilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla. Ainoastaan Lumikellot-yrityksen niillä työntekijöillä on pääsy kaikkien asiakkaiden tietoihin, jotka tarvitsevat ko.tietoja asiakastilausten käsittelyssä ja asiakassuhteen hoitamisessa. Kukin työntekijä näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Jokainen rekisteröitynyt asiakas voi tarkistaa asiakastietonsa kirjautumalla asiakastililleen tai ottamalla yhteyttä yritykseemme.

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus:
1) tarkastaa häntä koskevat tiedot
2) esittää häntä koskevien tietojen korjaamista
3) pyytää häntä koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista (esim. jos tiedot ovat virheelliset)
4) esittää häntä koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista, mikäli tietojen poistamiselle ei ole lakiin perustuvaa estettä
5) tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan niiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä

Rekisteröity voi kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liityvissä kysymyksissään ja yllämainittuja oikeuksiaan käyttääkseen kääntyä rekisteriasioista vastaavan henkilön puoleen.

Käytämme sivustollamme GDPR-vaatimusten mukaista avoimen lähdekoodin analytiikkaohjelmistoa nimeltä Matomo (aiemmin Piwik). Sen avulla kehittämme turvallisesti verkkosivustoamme paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Evästetietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin, eikä tietoja kuljeteta EU-n alueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. 

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies). Niiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Eväste on pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Voit halutessasi koska tahansa estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästeiden kytkemisen pois käytöstä ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Huomaa kuitenkin, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivustomme toimintaan (esim. ostoskoriin).

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
– vierailijan IP-osoite
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– ostoskoriin lisätyt tuotteet
– vierailijan selain
– selaimen kieli

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Lumikellot lähettää uutiskirjeitä noin 1-2 kertaa kuukaudessa asiakkaan rekisteröitymisen tai tilauksen tekemisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen, mikäli asiakas antaa tähän suostumuksensa (ks. Rekisteriselosteen kohta Henkilötietojen rekisteröinnin peruste ja tarkoitus).

Asiakas voi halutessaan milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteeseen contact(a)lumikellot.fi

Pidätämme oikeuden muuttaa ehtojamme. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat luettavissa verkkosivuillamme ja asiakkaan täytyy hyväksyä ne tilatessaan verkkokaupastamme tuotteita/palveluja.

Uppdaterad 16.03.2021